Privacy & Beveiliging

Privacy & Beveiliging

2Basics heeft MQ SchoolTest (website en app) laten ontwikkelen met als doel inzicht te geven in de motorische vaardigheden van basisschoolkinderen. Via MQ SchoolTest worden persoonsgegevens van kinderen en gebruikers verwerkt. Wij vinden de privacy van de gebruikers van de test heel belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door de betrokken gebruikers ingevoerd, en door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van de gegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Daarnaast hebben we met zowel de software-ontwikkelaar (Jibe) als mede-initiatiefnemers het Almere Kenniscentrum Talent (AKT) en Athletic Skills Model (ASM) afspraken gemaakt over de manier waarop de gegevensverwerking gaat. Hieronder leggen wij onder andere uit welke persoonsgegevens er worden verzameld en gebruikt en met welk doel dit gebeurt.

 

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van MQ SchoolTest vult de gebruiker persoonsgegevens in van de deelnemende kinderen. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die door de gebruikers worden opgegeven. Het doel van het gebruik van de persoonsgegevens is enerzijds om de score van het individuele kind terug te kunnen koppelen, zodat inzichtelijk is hoe hij/zij zich verhoudt tot andere kinderen. Daarnaast zullen de scores, zonder dat deze op het individuele kind terug te herleiden zijn, gebruikt worden voor data-analyses. Zo wordt bijvoorbeeld inzicht verkregen over hoe een bepaalde groep kinderen zich op motorisch gebied verhoudt tot een andere groep. Het uiteindelijke overkoepelende doel is om de motorische vaardigheden van alle kinderen in beeld te brengen en te monitoren.

 

Registreren
Om MQ SchoolTest te kunnen gebruiken zal de gebruiker zich eerst moeten registreren. Het door de gebruiker gekozen wachtwoord en opgegeven persoonsgegevens worden bewaard, zodat het systeem de docent herkent en deze toegang heeft tot de ingevoerde gegevens. Natuurlijk worden de gebruikersnaam, wachtwoord en daaraan gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de levering van de dienst of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van MQ SchoolTest kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Welke gegevens worden gevraagd?
MQ SchoolTest verzamelt in het kader van uitoefening van haar functies de volgende soorten gegevens:

  • NAW gegevens deelnemende gebruiker;
  • BRIN-nummer deelnemende gebruiker;
  • Voor- en achternaam gebruiker;
  • E-mailadres gebruiker;
  • Voor- en achternaam kinderen;
  • Geslacht kinderen;
  • Geboortedatum kinderen;
  • Klas kinderen;
  • Uit een test voortvloeiende gegevens.

 

Geen verstrekking aan derden
De persoonsgegevens van de gebruikers en kinderen worden, behoudens de mede-initiatiefnemers van MQ SchoolTest (AKT en ASM) uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

 

Beveiliging

Wij hebben de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van MQ SchoolTest, en dus ook de toegang tot persoonsgegevens te beperken. Het gaat onder andere om de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens alleen met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Wachtwoorden worden encrypted opgeslagen;
 • Beveiligde communicatie met server (HTTPS / SSL);
 • De toegang tot de servers waar de gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde personen.

 

Statistieken
Er worden geanonimiseerde statistieken bijgehouden van het gebruik van de website en app.

 

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites of apps van derden die door middel van links aan MQ SchoolTest verbonden zijn. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring wanneer de website of de MQ SchoolTest app wordt vernieuwd. U ziet dit aan de datum die onderaan dit document is vermeld.

 

Vragen?
Als u vragen heeft over deze voorwaarden of over het privacybeleid, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@mqschooltest.nl.

 

Haarlem, 12 oktober 2016